Odlingen

Välkommen till


Välkommen till Ekogro Odling

Den viktigaste delen i vår odling är jorden och dess innehåll. Därför återmineraliserar vi jorden med vulkaniskt stenmjöl som innehåller över 80 mineraler och spårämne och vi bevattnar även med utspätt havsvatten som innehåller 90 mineraler och spårämne. Vi bygger även jorden med ett aktiva mikrober för att kunna skörda riktigt näringsrika grönsaker!

Telefon0733467089