Odlingen

EKOGRO

Mineraliserad Mat För Framtiden.


Vilka är dom stora orsakerna till mineralfattiga skördar?


Den största faktorn är användning av konstgödning och  bekämpningsmedel.

Konstgödning består oftast av NPK (kväve, fosfor och kalium) alltså 3 huvudingredienser i syntetisk vattenlöslig form. De betyder att gödningen löses upp i vatten, antingen regnvattnet eller från bevattning. En växt, som vi alla vet, behöver vatten och dricker från jorden men blir då "tvångsmatad" med den vattenlösliga gödningen och vi får då "överviktiga" grödor.  Växten kan alltså inte själv avgöra vilka näringsämne den vill ta upp utan växer för den blir tvångsmatad.

Problemen stannar inte där utan vi har även det faktum att en växt klarar sig på mycket färre mineraler än vad människor behöver. En växt kan se fin ut utan att visa bristsjukdomar men eftersom den ska ätas av en människa är ju kraven högre än så.

Konstgödning, bekämpningsmedel, ständigt plöjande av åkrar tar död på microlivet i jorden och hydroodlingar saknar microliv helt.


Microlivet är de som hjälper rötterna att ta upp mineraler och spårämne och gör en jord levande. En rik jord är mörk och har stor förmåga att både hålla luft, vatten och näring.


Tittar man på olika jordtyper så har sandjord dålig förmåga att hålla näring.

Lerjord har bättre förmåga men bäst har kompostjord.Större odlingar förlitar sig på att deras gödning ska få grödan att växa och får varje år sprida ton efter ton med gödning.

Ofta räcker de att bonden är en vecka sen med gödning så börjar grödan visa brister.

Jorden har alltså ingen egen reserv av näring och fungerar mer o mer enbart som en yta man sprider ut en produkt för att sen skörda utan större tanke på näringsvärde eller hållbarhet.


Genom att bygga jorden med mineraler, microliv och kompost hoppas vi kunna vända trenden med mineralfattiga grönsaker och erbjuda kanske just dig en näringsrik måltid!